Google Analytics: UA-221779825-28

GYUTAN SHIO YAKI

139.000 

Lưỡi Bò Nướng Muối / Grilled Beef Tongue with Salt

Hotline tư vấn: 0937 070707

GYUTAN SHIO YAKI

139.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ