Chương trình thành viên của Sushi World gồm có 4 hạng mức :

Khách hàng mỗi lần thanh toán chỉ cần đọc số điện thoại để được tích lũy điểm

1. Thẻ Member:

+ Đăng ký miễn phí thẻ thành viên Member Club tại tất cả nhà hàng thuộc hệ thống Sushi World

+ Thẻ Member Club chỉ có giá trị tích điểm, không áp dụng giảm giá.

2. Thẻ Silver:

+ Khi hạng thành viên Member Club tích đủ 10 triệu đồng, sẽ được lên hạng thẻ Silver.

+ Thẻ có giá trị giảm 5% trên tổng hóa đơn.

3. Thẻ Gold:

+ Khi hạng thành viên Silver tích đủ 30 triệu đồng, sẽ được lên hạng thẻ Gold.

+ Thẻ có giá trị giảm 10% trên tổng hóa đơn

4. Thẻ Platinum:

+ Khi hạng thành viên Gold tích đủ 50 triệu đồng, sẽ được lên hạng thẻ Platinum.

+ Thẻ có giá trị giảm 15% trên tổng hóa đơn