Google Analytics: UA-221779825-28

GYU NIKU TERI YAKI

249.000 

Thịt Bò Nướng Sốt Teriyaki / Teriyaki Beef

Hotline tư vấn: 0937 070707

GYU NIKU TERI YAKI

249.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ