Google Analytics: UA-221779825-28

UNAGI DASHI TAMAGO YAKI

239.000 

Trứng Cuộn Lươn Nhật / Eel with Japanese Omelette

Hotline tư vấn: 0937 070707

UNAGI DASHI TAMAGO YAKI

239.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ