Google Analytics: UA-221779825-28

SAKE TORO ABURI SUSHI

99.000 

Sushi Bụng Cá Hồi Khè Lửa / Torched Fatty Salmon Sushi

Hotline tư vấn: 0937 070707

SAKE TORO ABURI SUSHI

99.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ