Google Analytics: UA-221779825-28

KOMOCHI NISHIN SASHIMI

159.000 

Cá trích ép trứng | Vinegared Herring Roe

Hotline tư vấn: 0937 070707

KOMOCHI NISHIN SASHIMI

159.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ