Google Analytics: UA-221779825-28

KANIKO SALAD MAKI

129.000 

Cơm Cuộn Salad Trứng Tôm / Crab Meat & Flying Roe Salad Roll

Hotline tư vấn: 0937 070707

KANIKO SALAD MAKI

129.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ