Google Analytics: UA-221779825-28

BURI KAMA SHIO YAKI

269.000 

Mang Cá Đuôi Vàng Nướng Muối / Grilled Yellow Tail Collar

Hotline tư vấn: 0937 070707

BURI KAMA SHIO YAKI

269.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ