Mới

Kanpachi Sushi
Cá Kanpachi (Nhật) Sushi

119,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

Kanpachi Sushi - Cá Kanpachi (Nhật) Sushi

Kanpachi Sushi - Cá Kanpachi (Nhật) Sushi