Mới

WAGYU KATTOMITO
Wagyu Cắt Thanh (100g)

Sản phẩm mới

749,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

WAGYU KATTOMITO - Wagyu Cắt Thanh (100g)

WAGYU KATTOMITO - Wagyu Cắt Thanh (100g)