Mới

YAKI SHABU
Bò Nướng Shabu (100g)

Sản phẩm mới

159,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

YAKI SHABU - Bò Nướng Shabu (100g)

YAKI SHABU - Bò Nướng Shabu (100g)