Mới

WAGYU
Bò Nhật Nguyên Miếng (300g)

Sản phẩm mới

2,299,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

WAGYU  - Bò Nhật Nguyên Miếng (300g)

WAGYU - Bò Nhật Nguyên Miếng (300g)