Mới

US JYO ROSU
Thăn Bò Mỹ Nguyên Miếng (250g)

Sản phẩm mới

449,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

US JYO ROSU - Thăn Bò Mỹ Nguyên Miếng (250g)

US JYO ROSU - Thăn Bò Mỹ Nguyên Miếng (250g)