Mới

US ROSU KATTOMITO
Thăn Bò Mỹ Cắt Thanh (120g)

Sản phẩm mới

179,000 ₫ chưa bao gồm thuế

Đánh giá

Hiện tại không có đánh giá nào.

Viết đánh giá

US ROSU KATTOMITO - Thăn Bò Mỹ Cắt Thanh (120g)

US ROSU KATTOMITO - Thăn Bò Mỹ Cắt Thanh (120g)