Quý khách đã đặt bàn thành công! Chúng tôi sẽ liên lạc quý khách khi cần. Xin cám ơn.
Đặt chỗ
Đặt chỗ
Sashimi
SASHIMI
MENU
SAKE & SHOUCHU & WHISKEY
SAKE & SHOUCHU & WHISKEY

Hệ thống Nhà Hàng nhật Sushi World - Hệ thống Nhà Hành nhật Umi - Hệ thống của Siêu thị nhật Akuruhi

www.sushiworld.com.vn -  www.umi.com.vn -  www.akuruhi.com - Hotline: 0937 070707

UMI Tp.Hồ Chí Minh

05 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q1, TP.HCM

Tel: 0511-389.8484 - Fax: 0511-389.8552

UMI Tp.Đà Nẵng

10 Phan Bội Châu, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng

Tel: 0511-389.8484 - Fax: 0511-389.8552

UMI Tp.Hồ Chí Minh

17 Lê Lợi, Phường 1, Tp.Vũng Tàu

Tel:064-3512.325 - Fax: 064-3512.326