Google Analytics: UA-221779825-28

TORI NEGIMA SHIO YAKI

109.000 

Gà Xiên Hành Baro Nướng Muối / Grilled Chicken & Leek with Salt

Hotline tư vấn: 0937 070707

TORI NEGIMA SHIO YAKI

109.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ