Google Analytics: UA-221779825-28

TONKATSU MAKI

109.000 

Cơm Cuộn Thịt Heo Chiên / Pork Cutlet Roll

Hotline tư vấn: 0937 070707

TONKATSU MAKI

109.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ