Google Analytics: UA-221779825-28

SAKE IKURA DON SET

209.000 

Set Cơm Tô Cá Hồi và Trứng Cá Hồi / Salmon Raw and Roe on Sushi Rice Set Meal

Hotline tư vấn: 0937 070707

SAKE IKURA DON SET

209.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ