Google Analytics: UA-221779825-28

KANPACHI KABUTO SHIO/TERI YAKI

429.000 

Đầu Cá Đuôi Vàng Nướng Muối/Teri – Grilled Amberjack Head with Salt/Teri

Hotline tư vấn: 0937 070707

KANPACHI KABUTO SHIO/TERI YAKI

429.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ