Google Analytics: UA-221779825-28

GINDARA SHIO YAKI

239.000 

Xương Cá Tuyết Nướng Muối / Grilled Bony parts of Black Cod with Salt

Hotline tư vấn: 0937 070707

GINDARA SHIO YAKI

239.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ