Google Analytics: UA-221779825-28

EBI TEN SALAD

139.000 

Salad tôm chiên / Fried Prawn Salad

Hotline tư vấn: 0937 070707

EBI TEN SALAD

139.000 

Chat with Sushi World
Chọn ngôn ngữ